Ga naar de inhoud

Steun ons

U kunt onze stichting op verschillende manieren steunen. Op deze pagina staan een aantal verschillende manieren om ons te helpen.

Donaties | Giften | Legaten

De kosten van Stichting de Mantelmeeuw worden deels gedekt door subsidies. Voor het overige deel kunt u ons steunen op de volgende manier:

U kunt Vriend worden en jaarlijks een vast bedrag schenken. U steunt ons al met een bedrag van €20. Elk ander bedrag is ook welkom. Stuur een mail met uw gegevens naar info@demantelmeeuw.nl waarbij u aangeeft lid te willen worden van onze Vereniging Vrienden van de Mantelmeeuw. U ontvangt 3 maal per jaar de Nieuwsbrief. Neem ook eens een kijkje op de website van onze vrienden.

U kunt zich aanmelden als collectant en zo tijdens onze jaarlijkse collecte meehelpen aan een mooie opbrengst. De collecte wordt jaarlijks gehouden eind augustus. Aanmelden kan via info@demantelmeeuw.nl

U kunt een eenmalige gift schenken, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag, jubileum of bij de opening van uw bedrijf.

U kunt kiezen voor een periodieke schenking. Voor deze schenkingen (minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een ongeveer gelijk bedrag) gold vroeger de noodzaak van een notariële akte. Dat is niet meer nodig: de onderlinge afspraak kan nu op een formulier worden vastgelegd, en er is geen drempelbedrag. Het formulier is hier te downloaden. Op die manier vastgelegde schenkingen komen voor 100% en zonder maximum in aanmerking voor aftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

U kunt onze stichting noemen in een legaat of testament. Eenmalige schenkingen uit een nalatenschap worden door de fiscus vriendelijk behandeld. Als ANBI-instelling hoeft De Mantelmeeuw er geen erfbelasting over te betalen: het volledige bedrag komt dus ten goede aan het hospice en de vrijwilliger thuiszorg.

U kunt een klein of groter evenement organiseren als mogelijkheid om ons te ondersteunen, waarbij de opbrengst ten goede komt van De Mantelmeeuw. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een benefiet concert, een kunstveiling of een wandel-of fietstocht.

Impressie van evenementen

Klik op de foto’s voor een vergroting.

Ervaringen

"Ik geloof wel dat je voortleeft, je geeft iets mee in je kinderen en kleinkinderen…"
Contactgegevens
Contactgegevens
Steun ons